Chúng tôi luôn thấu hiểu bệnh nhân và luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân.
bn1
bn2
bn4
Banner 5

Văn bản

Thể loại Số hiệu Trích yếu Ngày BH
Quyết định Quyết định số 6858/QĐ-BYT Ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế

BỘ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VIỆT NAM (PHIÊN BẢN 2.0)

Tập tin đính kèm:

BOTIEUCHICLBV.pdf
18/11/2016
Công văn 2865/SYT-VP

V/v hướng dẫn đánh giá và công nhận các danh hiệu văn hóa

25/09/2019
Nghị quyết Số: 80/2019/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN KHÓA X KỲ HỌP THỨ 8

Tập tin đính kèm:

phuluckemNQ80HDND.xls
25/07/2019
Công văn CV 2787

NHU CẦU SỬ DỤNG THUỐC TẠI CÁC KHOA NĂM 2020

24/09/2019
Quyết định 3705/QĐ-BYT

V/v ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết dengue

Tập tin đính kèm:

quyetdinh3705.pdf
22/08/2019
Thông tư Số: 13/2019/TT-BYT

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 39/2018/TT-BYT NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH THỐNG NHẤT GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ GIỮA CÁC BỆNH VIỆN CÙNG HẠNG TRÊN TOÀN QUỐC VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG GIÁ, THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP

05/07/2019
Thông tư Số: 08/2019/TT-BYT

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ

Tập tin đính kèm:

thongtu08.pdf thongtu08word.doc
31/05/2019
Thông tư 15/2019/TT-BYT

quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập

Tập tin đính kèm:

TT15.pdf
11/07/2019
Thông tư 03/2019/TT-BYT

ban hành danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp

Tập tin đính kèm:

thongtuso03.pdf
28/03/2019
Công văn 2281/SYT-VP

Góp ý dự thảo chính sách đãi ngộ, giữ chân đối với bác sỹ đang công tác tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập thuộc tỉnh Bình Thuận

Tập tin đính kèm:

2281-SYT-VP_GOPYDUTHAO.pdf
24/07/2019
Quyết định 21/2019/QĐ-TTg

Danh Mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành thông tin và truyền thồng

Tập tin đính kèm:

21-2019-QD%20-TTg.pdf
19/06/2019
Thông báo nghị quyết số 2200A đại hội đồng LHQ

CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ

23/03/1976
Công văn 146/TTMS-NVDT

V/v hướng dẫn thực hiện kết quả đấu thầu tập trung Quốc gia

09/05/2019
Quyết định 32/QD-TTMS

V/v phê duyệt sửa đổi, bổ sung kết quả lựa chọn nhà thầu; Gói thầu số 3: Cung cấp thuốc generic năm 2019-2020 cho các tỉnh miền Trung và khu vực Tây Nguyên; Mã hiệu: ĐTTT.generic. 03.2018

25/04/2019
Quyết định 29/QĐ-TTMS

V/v phê duyệt và kết quả lựa chọn nhà thầu; Gói thầu số 6: Cung cấp thuốc generic năm 2019-2020 cho các tỉnh miền Trung và khu vực Tây Nguyên; Mã hiệu: ĐTTT.generic. 06.2018

23/04/2019
Quyết định 26/QĐ-TTMS

V/v phê duyệt và kết quả lựa chọn nhà thầu; Gói thầu số 3: Cung cấp thuốc generic năm 2019-2020 cho các tỉnh miền Trung và khu vực Tây Nguyên; Mã hiệu: ĐTTT.generic. 03.2018

23/04/2019
Quyết định 153/QĐ-SYT

Về việc ban hành quy chế gởi, nhận văn bản điện tử giữa sở y tế với các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh và các cơ quan đơn vị trực thuộc sở

Tập tin đính kèm:

Q%C4%90153SYT.pdf
08/03/2019
Quyết định 2482/QĐ-BYT

Về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Thận nhân tạo

Tập tin đính kèm:

2482-QD-BYT.pdf
13/04/2018
Quyết định 7291/QĐ-BYT

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC BẢO HIỂM Y TẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 146/2018/NĐ-CP NGÀY 17/10/2018 CỦA CHÍNH PHỦ

Tập tin đính kèm:

7291-QD-BYT.pdf
07/12/2018
Nghị định 113/2018/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Tập tin đính kèm:

113-2018-ND-CP.pdf
31/08/2018
Top