Chúng tôi luôn thấu hiểu bệnh nhân và luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân.
bn1
bn2
bn4
Banner 5

Thông báo

Số: 905 /TB-BVBBT "V/v tiếp tục thực hiện các quy định về sử dụng thuốc theo Thông tư số: 23/2011/TT-BYT"

Đã xem: 423 Ngày đăng: 15/10/2020
File đính kèm: Tải file Xem file

Thông tin chi tiết

Đăng nhập
Top