Chúng tôi luôn thấu hiểu bệnh nhân và luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân.
bn1
bn2
bn4
Banner 5

Nhân viên - Bác sĩ

Bs. CKI. Trần Thị Thu Vân

Bs. CKI. Trần Thị Thu Vân

Chức vụ: Trưởng Khoa Sản
Chuyên khoa: Khoa sản

Đang cập nhật...

Đăng nhập
Top