Chúng tôi luôn thấu hiểu bệnh nhân và luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân.
bn1
bn2
bn4
Banner 5

Nhân viên - Bác sĩ

Bs. Lê Văn Hoan

Bs. Lê Văn Hoan

Chức vụ: Trưởng Khoa Khám Bệnh
Chuyên khoa: Khoa khám bệnh
Đăng nhập
Top