Chúng tôi luôn thấu hiểu bệnh nhân và luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân.
bn1
bn2
bn4
Banner 5

Nhân viên - Bác sĩ

Bs.CKI. Vạn Ngọc Minh

Bs.CKI. Vạn Ngọc Minh

Chức vụ: Trưởng Khoa Ngoại Tổng Hợp
Chuyên khoa: Khoa ngoại tổng hợp

Đang cập nhật...

Đăng nhập
Top