Chúng tôi luôn thấu hiểu bệnh nhân và luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân.
bn1
bn2
bn4
Banner 5

Nhân viên - Bác sĩ

Cử nhân Nguyễn Thị Thảo

Cử nhân Nguyễn Thị Thảo

Chức vụ: Trưởng khoa Xét Nghiệm
Chuyên khoa: Khoa xét nghiệm

Đang cập nhật...

Đăng nhập
Top