Chúng tôi luôn thấu hiểu bệnh nhân và luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân.
bn1
bn2
bn4
Banner 5

Nhân viên - Bác sĩ

Ds. Thạch Ngọc Trình

Ds. Thạch Ngọc Trình

Chức vụ: Trưởng Khoa Dược
Chuyên khoa: Khoa dược

Đang cập nhật...

Đăng nhập
Top