Chúng tôi luôn thấu hiểu bệnh nhân và luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân.
bn1
bn2
bn4
Banner 5

Nhân viên - Bác sĩ

Bs.CKI. Dụng Huy Ảnh

Bs.CKI. Dụng Huy Ảnh

Chức vụ: Trưởng khoa
Chuyên khoa: Khoa nhiễm

..

Đăng nhập
Top