Chúng tôi luôn thấu hiểu bệnh nhân và luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân.
bn1
bn2
bn4
Banner 5

Khoa nhi

 

Trưởng khoa: Lư Đức Hiển

Số điện thoại:

E-mail:

 
 
I.   Nhân sự
 • Lê Nguyên Phương
 • Trần Thị Kim Thanh
 • Lư Nữ Hoàng Anh
 • Nguyễn Thị Kim Ân
 • Hoàng Thị Hoa
 • Nguyễn Thị Hồng Nhã
 • Nguyễn Đào Nữ Lệ Khanh
 • Đỗ Thị Thúy Loan
 • Cao Thị Hải Thủy
 • Nguyễn Thị Bích Phượng
 • Phan Thị Thùy Chăm
 • Nguyễn Bình Thị Vui
 • Nguyễn Thị Minh Hà
 • Ức Thị Ngọc Hương
 • Nguyễn Thị Hồng Vân

​II.   Chức năng nhiệm vụ

Khoa Nhi là khoa lâm sàng, thực hiện các phương pháp không phẫu thuật để chữa bệnh, điều trị các bệnh cho trẻ em dưới 15 tuổi

 

Trong khám bệnh, chữa bệnh phải kết hợp chặt chẽ lâm sàng, các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng và kết hợp với các chuyên khoa.

 

Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới.

 

 

Danh sách Bác Sĩ

Top