Chúng tôi luôn thấu hiểu bệnh nhân và luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân.
bn1
bn2
bn4
Banner 5

Khoa khám bệnh

Phó Trưởng khoa: Nguyễn Thành Nhâm

Số điện thoại:

E-mail:

 

I. Nhân sự

 

 • Nguyễn Xuân Lâm
 • Lê Quốc Tuấn
 • Nguyễn Thị Thanh Thủy
 • Nguyễn Thị Thảo Trang
 • Phan Thị Kim Ngân
 • Nguyễn Thị Bích Thảo
 • Nguyễn Thùy Vinh
 • Nguyễn Thị Hường
 • Đoàn Thị Thu Hiền
 • Đoàn Thị Ngọc Xuân
 • Châu Thị My Ny
 • Trương Trần Thị Diễm Vân
 • Huỳnh Thị Duyên Anh
 • Nguyễn Thị Bích Linh
 • Trần Thị Mỹ An
 • Phạm Thị Thùy Linh
 • Phan Thị Hồng Hạnh
 • Đặng Thị Xuân Vinh

II. Chức năng nhiệm vụ

1.     Khám chữa bệnh ngoại trú.

 

2.     Khám sức khoẻ.

 

3.     Truyền thông giáo dục sức khoẻ.

 

4.     Phòng chống dịch bệnh.

 

5.     Đào tạo,học tập,nghiên cứu khoa học.

Danh sách Bác Sĩ

Top