Chúng tôi luôn thấu hiểu bệnh nhân và luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân.
bn1
bn2
bn4
Banner 5

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng tổ chức cán bộ

5/4/2018 5054 Đã xem
File đính kèm:
Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

                                             phó phòng TCCB

I. Nhân sự: 2 CBVC

     1. Phó phòng: Nguyễn Thị Thanh Ngân

     2. Nhân viên: Nguyễn Thị Kim Thơ

II. Chức năng nhiệm vụ

 - Lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

 

 - Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lí lịch theo phương án khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

 

 - Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng.

 

 - Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặc chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

 

 - Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước, của ngành y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.

 

 - Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

 

 - Phối hợp với các khoa, phòng trong bệnh viện để đề xuất với Giám đốc giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuốc diện chính sách xã hội.

 

 - Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với Giám đốc xem xét giải quyết.

 

 - Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc trong bệnh viện.

Top