Chúng tôi luôn thấu hiểu bệnh nhân và luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân.
bn1
bn2
bn4
Banner 5

Ban giám đốc

Ban giám đốc bệnh viện

3/24/2018 616 Đã xem
File đính kèm: Tải file Xem file
Ban giám đốc bệnh viện

Họ và tên: Nguyễn Xuân Thống

Chức vụ: Giám Đốc

Điện thoại: 0919216992

Email: nguyenxuanthong72@gmail.com

 

Họ và tên: Từ Huyến

Chức vụ: Phó Giám Đốc

Điện thoại: 0909614636

Email: tuhuyen07@gmail.com

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thái Trung

Chức vụ: Phó giám đốc

Điện thoại: 0907582579

Email:  bsthaitrung579@gmail.com

 

 

Họ và tên: Nguyễn Tấn Khanh

Chức vụ: Phó giám đốc

Điện thoại: 0919003470

Email:  

 

 

Top