Chúng tôi luôn thấu hiểu bệnh nhân và luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân.
bn1
bn2
bn4
Banner 5

Khoa xét nghiệm

Trưởng khoa: Lê Thị Mai

Số điện thoại:

E-mail:

 

I. Nhân sự

 • Ức Viết Vịnh
 • Trần Thị Kim Phụng
 • Lê Thị Mai
 • Lê Thị Cẩm Vân
 • Hoàng Giang Nhân
 • Lê Thị Thanh Xuân
 • Dụng Thị Đài Loan
 • Nguyễn Thị Thái Truyền
 • Đàng Thị Băng Tâm
 • Võ Thị Hải Yến
 • Lê Thị Ngọc Bích Thanh
 • Đinh Quốc Dũng
 • Nguyễn Thị Cúc
 • Trần Nhật Cường

II. Chức năng nhiệm vụ

- Thực hiện các xét nghiệm huyết học, sinh hoá, vi sinh

 

- Thực hiện công tác truyền máu và hiến máu nhân đạo

 

- Công tác tuyến, hướng dẫn thực tập

Danh sách Bác Sĩ

Nội dung chúng tôi sẽ cập nhật sau !
Top