Chúng tôi luôn thấu hiểu bệnh nhân và luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân.
bn1
bn2
bn4
Banner 5

Khoa nội

Trưởng khoa: Lâm Thị Mát

Số điện thoại:

E-mail:

 

I. Nhân sự

 • Nguyễn Sinh Hơn
 • Huỳnh Thị Kha Mây
 • Lâm Thị Hoài Trúc Phương
 • Đặng Nữ Ngọc Phúc
 • Lư Thị Tuyết Thư
 • Trần thị Kim Oanh
 • Nguyễn Thị Thùy Dung
 • Lìu Mộc Dếnh
 • Nguyễn Thị Ngọc Anh
 • Lâm Mai Thanh Hạ
 • Trần Nguyễ Thanh Thi
 • Lê Thị Minh Kiều
 • Nguyễn Thị Kim Thoa
 • Dụng Thị Thúy Hồng
 • Nguyễn Trúc Vy
 • Đào Thị Thắm
 • Dụng Thị Tuyết Nga
 • Thái Thị Kim Nga
 • Phan Thị Minh Cang

II. Chức năng nhiệm vụ

-         Thực hiện đúng Quy chế Bệnh viện hạng II.

-         Thực hiện theo Quy chế hoạt động của Khoa nội.

-         Tuyên truyền giáo dục sức khỏe theo chuyên khoa.

-         Nghiên cứu khoa học.

-         Đào tạo tập huấn.

-         Chỉ đạo tuyến.

Danh sách Bác Sĩ

Top