Chúng tôi luôn thấu hiểu bệnh nhân và luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân.
bn1
bn2
bn4
Banner 5

Phòng Kế hoạch tổng hợp

Phòng kế hoạch tổng hợp

5/4/2018 4132 Đã xem
File đính kèm:
Phòng kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về kế hoạch hoạt động của các khoa phòng, đôn đốc kiểm tra, tổ chức chỉ đạo nghiệm vụ công tác chuyên môn bệnh viện.

I. Nhân sự: 7 CBVC

  1.  Trưởng phòng

Trưởng phòng: Nguyễn Tấn Ngà

Số điện thoại:

E-mail:

 

  2.  Nhân viên

  • Dụng Thị Minh Hiếu
  • Lâm Thị Mỹ Huyền
  • Hoàng Thị Hồng Vân
  • Nguyễn Thị Loan
  • Nguyễn Thị Huyền Trang
  • Trần Ngọc Giang

II. Chức năng nhiệm vụ

1. Chỉ đạo tuyến

 

-   Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới.

 

-   Phối hợp các chuyên khoa tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ tuyến dưới, đồng thời làm tốt công tác nghiên cứu khoa học.

 

-   Định kỳ sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo tuyến, trình giám đốc Bệnh viện vào báo cáo cấp trên.

 

-   Tổ chức thống kê, lưu trữ hồ sơ theo đúng quy chế Bệnh viện

 

2. Khoa học công nghệ

 

-   Xây dựng định hướng về công tác nghiên cứu khoa học.

 

-   Kế hoạch phát triển khoa học kỹ thuật của bệnh viện.

 

-   Kế hoạch đào tạo cán bộ.

 

-   Giám định kỹ thuật về khám bệnh, chữa bệnh và thẩm định các để tài nghiên cứu khoa học.    

 

 

3. Kế hoạch tổng hợp

 

-   Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện toàn bộ công tác của Phòng Kế hoạch tổng hợp.

 

-   Tổ chức công tác giao ban, hội chẩn, hội thảo, kiểm thảo tử vong liên khoa và toàn bệnh viện và tổ chức ghi chép biên bản để lưu trữ hồ sơ.

 

-   Chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện quy chế bệnh viện.

 

-   Nắm vững số lượng người bệnh vào viện, ra viện, chuyển viện, tử vong; các trường hợp cấp cứu, bệnh nặng và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây dịch. Thường xuyên kiểm tra công tác cấp cứu và thường trực của các khoa trong bệnh viện.

 

-   Tổ chức phối hợp công tác giữa các khoa khám bệnh, khoa lâm sàng và các khoa cận lâm sàng.

 

-   Tổ chức chỉ đạo công tác báo cáo thống kê, sổ sách, hồ sơ bệnh án của các khoa trong bệnh viện. Hướng dẫn tuyến dưới rút kinh nghiệm kịp thời các vấn đề chuyên môn kĩ thuật.

 

-   Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới dể nâng cấp kĩ thuật. Thực hiện tốt mối quan hệ bệnh viện và các trường, có quan hệ chặt chẽ với giáo vụ các trường để có kế hoạch phối hợp đảm bảo chất lượng công tác giảng dạy, học tập, thực tập cho học viên và công tác điều trị người bệnh.

 

-   Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, sơ kết, tổng kết kinh nghiệm điều trị toàn bệnh viện.

 

-   Có kế hoạch tổ chức chỉ đạo chuyên khoa cho tuyến dưới với mục tiêu hướng về cộng đồng để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu.

 

-   Lập kế hoạch phòng chống thảm hoạ và các trường hợp bất thường để trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện

 

 

 

Đăng nhập
Top