Chúng tôi luôn thấu hiểu bệnh nhân và luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân.
bn1
bn2
bn4
Banner 5

Khoa chẩn đoán hình ảnh

Phó Trưởng khoa: Nguyễn Thành Vinh

Số điệ thoại:

E-mail:

 

 

I. Nhân sự

  • Trần Hùng Nhân
  • Hồ Quang Vinh
  • Nguyễn Quốc Định
  • Tạ Thị Kim Linh
  • Nguyễn Xuân Dũng
  • Nguyễn Quý Trần Phong
  • Thanh Xuân Tùng
  • Tạ Thị Kim Thoa

II. Chức năng nhiệm vụ

 1. Thực hiện các kỹ thuật hình ảnh:

 

    - Chụp cộng hưởng từ ( MRI ).

 

    - Chụp CT Scanner.

 

    - Chụp X-quang qui ước.

 

    - Đo loãng xương.

 

    - Thực hiện chiếu trên máy C-arm trong nắn gãy xương, mổ kết hợp xương.

 

   2. Thực hiện các kỹ thuật đặc biệt:

 

    - Chụp CT Scanner sọ não, ngực, bụng có tiêm thuốc cản quang tĩnh mạch.

 

    - Chụp hệ niệu có tiêm thuốc cản quang tĩnh mạch (UIV) trên máy X-quang tăng sáng truyền hình.

 

    - Chụp X-quang tại giường.

 

   3. Thực hiện báo cáo chuyên đề về chẩn đoán hình ảnh.

 

   4. Thực hiện công tác chỉ đạo tuyến.

 

   5. Thực hiện nghiên cứu khoa học.

 

Danh sách Bác Sĩ

Top