Chúng tôi luôn thấu hiểu bệnh nhân và luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân.
bn1
bn2
bn4
Banner 5

Phòng ban

Các phòng ban của bệnh viện

5/4/2018 5786 Đã xem
File đính kèm:
Bệnh viện ĐKKV Bắc Bình Thuận là một bệnh viện tuyến tỉnh hạng II với quy mô 250 phòng bệnh bao gồm 5 phòng chức năng và 15 khoa khám chữa bệnh
Trưởng phòng: Nguyễn Thị Ngọc Loan
Số điện thoại:
E-mail:
Phòng hành chính quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong Bệnh viện.
 
Trưởng phòng: Nguyễn Tấn Ngà
Số điện thoại:
E-mail:
Phòng kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về kế hoạch hoạt động của các khoa phòng, đôn đốc kiểm tra, tổ chức chỉ đạo nghiệm vụ công tác chuyên môn bệnh viện.
 
Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Ngân
Số điện thoại:
E-mail:
Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.
 
Trưởng phòng: Hà Thị Thanh Nhàn
Số điện thoại:
E-mail:
Phòng Điều dưỡng của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc Bệnh viện là chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.
 
Trưởng phòng: Đinh Thị Vinh
Số điện thoại:
E-mail:
Phòng tài chính kế toán của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện.

 

Top