Chúng tôi luôn thấu hiểu bệnh nhân và luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân.
bn1
bn2
bn4
Banner 5

Khoa gây mê - hồi sức

Trưởng khoa: Lượng Thị Thúy Hồng

Số điện thoại:

E-mail:

 

 

I. Nhân sự

 • Nguyễn Quốc Thiện
 • Trịnh Thị Lệ Hằng
 • Bùi Văn Tý
 • Mai Thị Hường
 • Nguyễn Thị Thanh Xuân
 • Võ Duy Khanh
 • Đinh Xuân Phong
 • Chung Minh Tuấn
 • Nguyễn Thị Thu Lợi
 • Nguyễn Thị Kim Thạch
 • Nguyễn Thị Kim Anh
 • Nguyễn Thị Thanh Hương
 • Nguyễn Thị Thùy Dương

 

II. Chức năng nhiệm vụ

2.1. Chức năng:

 

Khoa gây mê - hồi sức là khoa lâm sàng, có chức năng thực hiện công tác gây mê - hồi sức trước, trong, sau phẫu thuật và một số thủ thuật đối với người bệnh theo đúng quy định chuyên môn.

 

2.2. Nhiệm vụ:

 

2.2.1/ Thực hiện quy trình chuyên môn gây mê - hồi sức đã được phê duyệt.

 

2.2.2/Thực hiện điều trị và chăm sóc người bệnh sau mỗ.

 

2.2.3/Tham gia hồi sức cấp cứu tại các khoa khi có yêu cầu.

 

2.2.4/ Đào tạo, tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực gây mê - hồi sức.

 

2.2.5/ Tham gia quản lý kinh tế y tế trong đơn vị.

 

2.2.6/ Thực hiện các nhiệm vụ khác do người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phân công.

Danh sách Bác Sĩ

Top