Chúng tôi luôn thấu hiểu bệnh nhân và luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân.
bn1
bn2
bn4
Banner 5

Khoa dược

Phó Trưởng khoa: Hồ Quốc Thái

Số điện thoại:

E-mail:

 

I. Nhân sự

 • Lương Đắc Khải
 • Hoàng Thị Hạnh
 • Mạc Tấn Thịnh
 • Lê Thị Thanh Trà
 • Nguyễn Thị Thảo Ly
 • Trần Thị Bảo Vân
 • Kỳ Thị Hoa
 • Diên Thị Ánh Hồng
 • Lư Thị Nhảy
 • Nguyễn Lệ Thi
 • Lê Trần Thanh Thiện
 • Nguyễn Thị Ngọc Tố
 • I Li Thanh Thư
 • Nguyễn Thị Minh Kim
 • Phan Huỳnh Thảo Nguyên
 • Nguyễn Thị Hiền

II. Chức năng nhiệm vụ

1.Nhiệm vụ chung:

 

Thực hiện cung ứng thuốc, VTYT, hóa chất xét nghiệm. Theo dõi, quản lý, xuất nhập, sử dụng thuốc, hóa chất, VTYT

 

Tổ chức đấu thầu mua sắm hóa chất, VTYT sử dụng cho bệnh viện và 02 PKĐKV hàng năm.

 

Hoạt động thông tin, tư vấn sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo tác dụng không mong muốn của thuốc. Bước đầu thực hiện công tác dược lâm sàng bệnh viện về kiểm tra, giám sát và hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn hợp lý.

 

Thực hiện pha chế những loai dung dịch cần thiết cho chạy thận nhân tạo do các khoa điều trị yêu cầu.

 

Tổ chức tốt việc cấp thuốc cho bệnh nhân BHYT điều trị ngoại trú.

 

Quản lý kinh tế (thực hiện tốt công tác đấu thầu HC-VTYT, tiết kiệm nhưng vẫn đạt hiệu quả trong điều trị.

 

 Là cơ sở thực hành của Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận, các trường Đại học, Cao đẳng khác ngoài tỉnh.

 

Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

 

Quản lý Nhà thuốc bệnh viện: Đảm bảo danh mục thuốc cấp cứu, điều trị phục vụ cho nhân nhân nội trú và bệnh nhân khi ra viện, kiểm tra về giá cả và chất lượng, nhắc nhở đôn đốc thực hiện quy chế chuyên môn.  

 

2. Nhiệm vụ riêng từng tổ:

 

2.1. Dược lâm sàng

 

          - Duyệt thuốc cho các khoa, phòng kiểm tra giám sát sử dụng thuốc an toàn hợp lý. Kiểm tra quy chế chuyên môn.

 

          - Hoạt động thông tin thuốc

 

          - Tập huấn quy chế chuyên môn về dược

 

2.2. Dược chính:

 

          - Duyệt dự trù thuốc, xây dựng danh mục và tổ chức đấu thầu cung ứng thuốc, hóa chất, VTYT đầy đủ cho bệnh viện.

 

          - Kiểm tra đôn đốc nhắc nhở thực hiện quy chế chuyên môn.

 

          - Quản lý hóa chất, VTYT. Phân công trực, hàng tháng tổng hợp báo cáo hoạt động công tác dược.

 

          - Thống kê đối chiếu , kịp thời phát hiện sai sót.

 

2.3. Cấp phát:

 

          Dự trù, nhận thuốc, quản lý kho, cấp phát thuốc cho các kho thuộc khoa Dược, các khoa bệnh viện, các PKĐKV, các trạm Y tế xã, thị trấn theo đúng quy chế.

 

2.4.Pha chế:

 

          Pha chế một số dung dịch theo yêu cầu của các khoa lâm sàng

 

Danh sách Bác Sĩ

Top