Chúng tôi luôn thấu hiểu bệnh nhân và luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân.
bn1
bn2
bn4
Banner 5

Khoa dinh dưỡng

I. Nhân sự

  • Huỳnh Thị Tuyết Mai
  • Nguyễn Thị Thu Hải
  • Lư Thị Ngọc Điểm
  • Nguyễn Thị Hoàng Anh

II. Chức năng nhiệm vụ

1. Tổ chức thực hiện chế độ ăn bệnh lý cho người bệnh trong bệnh viện theo các quy

định hiện hành và hỗ trợ dinh dưỡng (đường tiêu hóa, đường tĩnh mạch) cho người

bệnh tại các khoa lâm sàng trong bệnh viện.

2. Khám, tư vấn và điều trị bằng chế độ dinh dưỡng cho người bệnh.

3. Giáo dục truyền thông về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho người bệnh và các đối tượng khác trong bệnh viện.

4. Kiểm tra chất lượng dinh dưỡng và an toàn thực phẩm đối với đơn vị chế biến và cung cấp suất ăn, dịch vụ ăn, uống trong bệnh viện.

5. Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm trong bệnh viện.

6. Thực hiện công tác tập huấn về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho nhân viên trong bệnh viện.

7. Nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm trong điều trị, phòng bệnh viện.

 

Danh sách Bác Sĩ

Nội dung chúng tôi sẽ cập nhật sau !
Top