Chúng tôi luôn thấu hiểu bệnh nhân và luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân.
bn1
bn2
bn4
Banner 5

Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn

 Phó Trưởng khoa: Nguyễn Thị Thanh

Số điện thoại:

E-mail:

 

 

I. Nhân sự

 • Trần thị Thu Thảo
 • Nguyễn Thị Mỹ Nga
 • Nguyễn Thị Thanh Thịnh
 • Trần Thị Thanh Bảo
 • Nguyễn Thị Thu An
 • Vũ Thị Thúy Nghìn
 • Dương Thị Thu Trâm
 • Đặng Thị Kim Ngọc
 • Đàm Văn Kiên
 • Trần Công Khanh

II. Chức năng nhiệm vụ

- Thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện và quản lý môi trường bệnh viện

 

- Thực hiện thanh khử trùng dụng cụ

 

- Xây dựng các quy định, quy trình KSNK trên cơ sở các qui định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện

 

- Đầu mối phối hợp các khoa, phòng liên quan giám sát công tác KSNK

 

- Kiểm tra, đôn đốc cán bộ viên chức, học sinh, người bệnh, người nhà người bện và khách thực hiện đúng quy định KSNK trong công tác khám chữa bệnh.

 

   - Tuyên truyền, huấn luyện về KSNK.

 

- Quản lý, giám sát các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn, giặt là, cung cấp dụng cụ vô khuẩn, đồ vải và vật tư tiêu hao phục vụ công tác KSNK cho toàn viện

 

   - Theo dõi tai nạn rủi ro nghề nghiệp

 

Danh sách Bác Sĩ

 • CN. Nguyễn Thị Thanh
  Phó Trưởng Khoa Kiễm Soát Nhiễm Khuẩn
Top