Chúng tôi luôn thấu hiểu bệnh nhân và luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân.
bn1
bn2
bn4
Banner 5

Nhân viên - Bác sĩ

Bs.CKI. Nguyễn Xuân Lâm

Bs.CKI. Nguyễn Xuân Lâm

Chức vụ: Phó khoa khám
Chuyên khoa: Khoa khám bệnh

...

Đăng nhập
Top