Chúng tôi luôn thấu hiểu bệnh nhân và luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân.
bn1
bn2
bn4
Banner 5

Nhân viên - Bác sĩ

Bs.CKI. Phạm Thành Phúc

Bs.CKI. Phạm Thành Phúc

Chức vụ: Phó trưởng khoa
Chuyên khoa: Khoa ngoại tổng hợp

...

Đăng nhập
Top