Chúng tôi luôn thấu hiểu bệnh nhân và luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân.
bn1
bn2
bn4
Banner 5

Tuyển Dụng

KẾ HOẠCH VỀ VIỆC XÉT TUYỂN LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG ĐỢT 1 NĂM 2024 CỦA BỆNH VIỆN ĐKKV BẮC BÌNH THUẬN

2/7/2024 486 Đã xem
File đính kèm: Tải file Xem file
Theo đề Xuất, nhu cầu thực tế nhân lực tại các khoa, phòng trong bệnh viện. Nay Bệnh viện ĐKKV Bắc Bình Thuận xây dựng kế hoạch xét tuyển lao động hợp đồng đợt 1 năm 2024

Chi tiết  xem trong file đính kèm !

Top