Chúng tôi luôn thấu hiểu bệnh nhân và luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân.
bn1
bn2
bn4
Banner 5

COVID-19

1370/SYT-NV - V/v đánh giá nhận thức và nguy cơ lây nhiễm COVID – 19 đối với nhân viên y tế

Đã xem: 3004 Ngày đăng: 22/04/2020
File đính kèm:

Thông tin chi tiết

Các viên chức có tên trong danh sách tham gia khảo sát "đánh giá nhận thức và nguy cơ lây nhiễm COVID - 19 đối với nhân viên y tế" thực hiện hoàn thành việc điền đầy đủ phiếu thu
thập thông tin trực tuyến bằng cách chọn vào link sau 👉  https://www.research.net/r/J8K2SYL

 

Thông báo khác

Top