Chúng tôi luôn thấu hiểu bệnh nhân và luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân.
bn1
bn2
bn4
Banner 5

COVID-19

CÔNG VĂN 284/TB-BVĐKKV V/V THÔNG BÁO TRIỂN KHAI MỘT SỐ VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Đã xem: 1857 Ngày đăng: 13/04/2020
File đính kèm:

Thông tin chi tiết

Thực hiện theo công văn số 284/TB-BVĐKKV ngày 13/04/2020 V/v thông báo triển khai một số văn bản liên quan đến phòng chống dịch Covid-19. Các Khoa, Phòng tải tệp đính kèm theo công văn  284/TB-BVĐKKV bằng cách chọn vào  LINK "MÀU XANH" BÊN DƯỚI:

 

1. Công văn 1213/SYT-NV:

https://drive.google.com/file/d/1MufvbbRzP8cyuVwYrjAE6o9rrf4d97nR/view?usp=sharing

2. Thông báo 146/TB-VPCP:

https://drive.google.com/file/d/1aadY7zmm5vBYroiCATi4gqYvBWaZtyot/view?usp=sharing

3. Công văn 1214/SYT-NV:

https://drive.google.com/file/d/1kSTGBSDjN2az36fXnMYJvX3ZDxe89Te3/view?usp=sharing

4.Công văn  1734/BYT-MT:

https://drive.google.com/file/d/1KsTTIVXqjK7xKw1I6OgoPExYEJcFR8Nt/view?usp=sharing

5. Công văn 1208/SYT-NV:

https://drive.google.com/file/d/1oS7wnoLd2xbyta2B4Thu3eEFE_kFzI-F/view?usp=sharing

6. Quyết định 1513/QĐ-BCĐ:

https://drive.google.com/file/d/19KyOloenIcl8ftUj4efdLk4YeRQOHMDU/view?usp=sharing

Thông báo khác

Đăng nhập
Top