Chúng tôi luôn thấu hiểu bệnh nhân và luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân.
bn1
bn2
bn4
Banner 5

COVID-19

CV 480/BCĐ về việc hướng dẫn đối với người tiếp xúc gần theo quyết định số 963/QĐ-BYT ngày 13/3/2020 của BYT

Đã xem: 822 Ngày đăng: 27/03/2020
File đính kèm: Tải file Xem file

Thông tin chi tiết

Thông báo khác

Top