Chúng tôi luôn thấu hiểu bệnh nhân và luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân.
bn1
bn2
bn4
Banner 5

Thông báo

Thời gian, địa điểm, thí sinh tham dự kỳ tuyển dụng viên chức chuyên ngành y tế theo Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đã xem: 1387 Ngày đăng: 08/12/2021
File đính kèm:

Thông tin chi tiết

Top