Chúng tôi luôn thấu hiểu bệnh nhân và luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân.
bn1
bn2
bn4
Banner 5

Tin tức

ICD-10 ban hành kèm theo QĐ 4469/QĐ-BYT năm 2020

11/24/2020 2967 Đã xem
File đính kèm:
QĐ: 4469/QĐ-BYT "V/v ban hành bảng phân loại quốc tế mã hóa bệnh tật, nguyên nhân tử vong ICD-10" và "hướng dẫn mã hóa bệnh tật theo ICD-10" tại các cơ sở khám chữa bệnh.

muốn tra cứu ICD-10 vào http://icd.kcb.vn/ICD/

Đăng nhập
Top