Chúng tôi luôn thấu hiểu bệnh nhân và luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân.
bn1
bn2
bn4
Banner 5

Tin tức

KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi “Video clip quảng bá du lịch Bình Thuận” năm 2023

7/14/2023 328 Đã xem
File đính kèm: Tải file Xem file
Nhằm tăng cường công tác truyền thông, quảng bá du lịch Bình Thuận trong thời gian tới, trước mắt là phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh theo Kế hoạch số 3437/KH-UBND ngày 13/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về truyền thông, quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh

Thời gian dự thi

- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Kể từ ngày ban hành Kế hoạch đến hết
17 giờ 00 phút, ngày 30/9/2023 (thời gian tính theo dấu bưu điện đối với các tác
phẩm nộp qua đường bưu điện hoặc thời gian lưu trên hệ thống khi gửi tác phẩm
qua email). Các tác phẩm dự thi gửi sau
17 giờ 00 phút, ngày 30/9/2023 (căn cứ
theo dấu bưu điện hoặc thời gian lưu trên hệ thống khi gửi qua email) đều không
hợp lệ.
- Chấm điểm: Từ ngày 01/10/2023 đến hết ngày 15/10/2023.
- Công bố và tổng kết trao giải: Dự kiến ngày 24/10/2023.

 

Chi tiết theo file đính kèm !

Top